WyTwórnię tworzą ludzie, którzy nie boją się działania i chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. To przestrzeń budowana sukcesywnie przez mieszkanki i mieszkańców oraz dla mieszkanek i mieszkańców miasta. Chcemy przez to podtrzymać poczucie wspólnoty i przynależności do tego miejsca. Wierzymy w ducha kooperacji, nie zapominając jednak o sile indywidualizmu. WyTwórnia to przede wszystkim inicjatorzy pomysłu – Częstochowski Kolektyw Twórczy, czyli ośmioro młodych animatorek i animatorów kultury, a także Stowarzyszenie Kultury Hip Hop Przybij Piątkę. Tę niepowtarzalną przestrzeń wypełniają jeszcze lokalne animatorki kultury i lokalni animatorzy kultury, którzy nas wspierają.