Współpraca układa nam się naprawdę dobrze. Poznaj instytucje, organizacje, grupy, organizatorki i organizatorów festiwali lub osoby, które do tej pory postanowiły WyTwarzać z nami kulturę.

 • Stowarzyszenie Kultury Hip Hop Przybij Piątkę!
 • Ania Wójcik
 • Stowarzyszenie Komunikat
 • Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!
 • Fundacja Kulturoholizm
 • Festiwal Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej Arteria
 • Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
 • Noc Kulturalna
 • Festiwal JAZZtochowa
 • Centrum Promocji Młodych
 • Koło Literackie Anafora
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. Oddział w Częstochowie
 • Informacyjno-publicystyczny wortal kulturalny czeKultura.pl
 • Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży „CZ-ART” (Generator)
 • Fundacja Oczami Brata (Generator)
 • Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Alternatywa (Generator)
 • Klubokawiarnia Alternatywa 21 (Generator)

Do powyższego grona należy jeszcze wiele niezależnych animatorek i wielu niezależnych animatorów kultury.

Z całego serca wszystkim dziękujemy!